Prevádzka aplikácie bola ukončená 20.01.2015. Ďakujeme všetkým Poweruserom za testovanie.
info@uniteus.eu